הוראות הפעלה וטיפול למנוע בנזין/גנרטור

 
הוראות טיפול והפעלה למנוע בנזין וגנרטורים:

 בדיקה לפני הפעלת המנוע:
1. בדוק גובה שמן מנוע והוסף לפי הצורך. סוג שמן מנוע - 20W50 .
2. בדוק גובה דלק במיכל הדלק והוסף לפי הצורך. בנזין נטול עופרת.
3. בצע טיפולים תקופתיים לפי הצורך ( ראה הוראות למטה).
4. בדוק שאין כל נזילה או טיפטוף דלק.
5. בדוק שאין ברגים או אומים חופשיים.
6. בדוק שאין חלקים שבורים או סדוקים.


אזהרה:
* אל תמלא דלק במיכל כשהמנוע פועל או חם.
* כדי למנוע הרעלת גזים לעולם אין להפעיל את הגנרטור במקום סגור או במקום שאינו מאוורר
* יש להניח את הגנרטור אך ורק על משטח מוצר ויציב ובמצב אופקי.

* אין להעמיס על הגנרטור עומס חשמלי מעבר לזה המצויין על גביו. ( עומס יתר עלול לגרום נזק או לקצר
* סגור ברז דלק לפני מילוי דלק.
* שמור על דלק נקי ממים, חול, אבק או כל חומר זר.
* נגב דלק שנשפך על המנוע לפני ההתנעה.
* אסור שסיבובי המנוע יעלו על 3600 סיבובים לדקה! (3000 סל"ד בלבד ביחידות הנעה ורתכות).


התנעת מנוע:
1. העבר את ברז הדלק למצב פתוח "0"
2. העבר את ידית הגז למצב מקסימום (מלבד גנרטורים )
3. העבר את ידית המשנק (צ'וק) למצב סגור ( במידה והמנוע חם אין לבצע פעולה זו).
4. משוך את ידית ההתנעה באיטיות עד שתרגיש התנגדות, זוהי נקודת "הקומפרסיה" החזר את הידית
    למקומה המקורי ומשוך בצורה חלקה ומהירה את ידית ההתנעה.
   * אל תמשוך את חבל ההתנעה עד סופו.
   * בגמר המשיכה הנח לחבל ההתנעה לחזור למקומו תוך כדי החזקת ידית ההתנעה.
5. אחרי שהמנוע הונע החזר בהדרגה את הידית המשנק (צ'וק) חזרה למצב פתוח ( מלבד גנרטורים).
6. העבר את ידית הגז למצב מינימום ותן למנוע להתחמם במשך כ- 3 דקות.
7. העבר את ידית הגז למצב מקסימום ( מלבד גנרטורים).

טיפולים תקופתיים למנועי בנזין וגנרטורים:
1. ניקוי מנוע ובדיקת ברגים ואומים: כל 10 שעות עבודה.
2. בדיקת ומילוי שמן מנוע: מלא שמן עד גובה מקסימום של המדיד.
3. החלפת שמן מנוע: על בסיס שבועי ** החלף שמן מנוע כאשר המנוע חם ( לאחר הפעלתו למשך כ- 
    15 דקות).
4. ניקוי מסנן אויר: עבודה בתנאי אבק מחייבת ניקוי מסנן יומית ואפילו כל מספר שעות.

הוראות אחסנה לתקופה ארוכה:
1. נקז את הדלק ממיכל הדלק ומהקרבורטור (ע"י פתיחת הבורג שבתחתית כוסית הדלק)
2. החלף את שמן המנוע הישן בחדש
3. הסר את המצת (פלג) ושפוך 5-10 סמ"ק שמן מנוע דרך חור המצת. משוך בידית ההתנעה מספר      
    פעמים ואז החזר את המצת למקומו.
4. משוך בידית ההתנעה באיטויות עד שמורגשת התנגדות חזקה ( הבוכנה קרובה לראש המנוע)
    כדי למנוע הידבקות השסתומים.
5. שים כיסוי למנוע/גנרטור ואחסן במקום עם לחות נמוכה.נשמח לעמוד לשרותך בכל שאלה או פנייה.
עמיטל כלי עבודה
03-9022332 , 03-9030629 info@amital-ltd.co.il

   
 

 

 


עמיטל כלי עבודה רח' המלאכה 2 ביתן 8 א.ת פארק אפק, ראש העין