תקנון

   תקנון אתר המכירות עמיטל  
 

ברוכים הבאים לאתר המכירות עמיטל ( להלן : "האתר") השייך ל עמיטל סחר ואספקה 2000 בע"מ ( להלן: "בעל האתר" לפי העיניין ).  אתר האינטרנט "עמיטל " אשר מופעל  ע"י בעל האתר, משמש כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים ע"י ציבור הגולשים באינטרנט בישראל, באתר מגוון רחב של מוצרים ושירותים ממיטב היצרנים והמשווקים.
כתובתינו: המלאכה 2, ראש העין. טלפון: 03-9022332
 
הקניה והשימוש באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. 
 
כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 
1.    כללי
 
1.1   תקנון זה מנוסח בלשון זכר, אך ורק לצורכי נוחות בלבד ומתייחס לגברים ונשים כאחד.
1.2   הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש, רכישה והזמנה שיעשו על ידי המשתמש ( להלן: "מבצע הפעולה") באמצעות האתר. ויהווה הסכם מחייב בינך לבין עמיטל.
1.3   הנך מתחייב לקרא הוראות תקנון זה, בטרם שימוש, רכישה והזמנה ישירות מהאתר ו/ או רכישה טלפונית שיעשו ע"י מבצע הפעולה. מודגש כי עצם שימוש, רכישה והזמנה תהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת מצד הלקוח ומבצע הפעולה כי קרא הוראות תקנון זה, הבין והוא מסכים להן.
1.4   רישומי המחשב של עמיטל בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות
ולפרטי הפעולות.
1.5   הגלישה באתר עמיטל  ו/או רכישת מוצרים או שירותים דרך האתר ו/או רכישת מוצרים טלפונית ו/או רכישה ישירות מהחנות ברח' המלאכה 2 א.ת.אפק, ראש העין שהופנו דרך האתר( להלן:"פעולה") אשר מוצעים למכירה באתר זה ו/או הופנו אל החנות ברח' המלאכה 2 ראש העין דרך אתר זה והוצא להם מוצר שלא מופיע באתר זה, מהווה את הצהרת והסכמת המשתמש לקבל ולנהוג לפי תקנון זה, וכי לא תהא לו ו/או מי מפעיליו ו/או מי מטעמם כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מפעיליו לפי תקנון וכללי השתתפות אילו. במידה והמשתמש אינו מסכים לתנאי מתנאיו של תקנון זה, אזי המשתמש באתר זה מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר זה ו/או כרכישה טלפונית ו/או כרכישה פיזית בחנות ברח' המלאכה 2 ראש העין.
1.6   רשאים להשתתף במכירות המוצעות באתר זה: כל תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי בתוקף, של אחת מחברות האשראי הישראליות.
1.7   עמיטל שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירותו/או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר ו/או מי שמסר במתכוון פרטים שגויים ו/או לבטל השתתפות של גולשים אשר התנהגותם אינה הולמת ושאינה לפי כללי ההשתתפות באתר זה.
1.8   לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי השירות של עמיטל באמצעות אתר האינטרנט תחת הכותרת "צור קשר" או טלפונית בטלפון 03-9022332 בשעות פעילות שירות הלקוחות, נציגנו ישמחו לעמוד לשרותכם על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.
1.9   אופן משלוח המוצרים הנרכשים דרך אתר זה יבוצעו באמצעות שירות שליחים עד הבית, או בכל דרך אחרת אשר עמיטל תקבע, לשיקול דעתה בלבד.
1.10בכל הנוגע לקישוריות ("לינקים") המופיעות באתר לאתרים אחרים, עמיטל לא תשא כל אחריות
לתוכנם של אתרים אחרים, למידע המתפרסם בהם, או לכל פרט אחר הקשור עמם.  עמיטל  לא תהייה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה מהמידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות קישוריות מאתר עמיטל.
1.11עמיטל רשאית לשנות את תנאי התקנון מדי פעם בפעם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, באמצעות פרסום התקנון המתוקן באתר.
1.12חרגה החברה מהוראות תקנון זה במקרה או במקרים מסוימים ע"פ שיקול דעת, לא יצור הדבר תקדים
       מחייב בכל צורה שהיא, ולא יהיה בכך כדי לחייב את עמיטל לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר.
1.13
עמיטל ו/או מי מטעמה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ותאור מוצרים באתר בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 
2.   רכישת מוצרים ושירותים
 
2.1. המכירות של המוצרים והשירותים באתר עמיטל הינם במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.
2.2  הליך השלמת המכירה מותנה שהמוצר המבוקש קיים במלאי בעת השלמתה וקבלת ההזמנה בעמיטל. בנוסף, רק לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי של בעל כרטיס האשראי וזהותו התואמים את כרטיס האשראי במלואם ע"י עמיטל ועל ידי חברת האשראי ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הזמנתך כברת ביצוע. לאחר אישור בדיקת פרטי האשראי וזהותו של בעל כרטיס האשראי ולאחר אישור חברת כרטיסי האשראי, נפעל בהליכי אספקת המוצרים. במידה והמוצר לא קיים במלאי תישלח הודעה באמצעות האינטרנט ללקוח ו/או באמצעות הטלפון. במקרה כזה יזוכה מבצע הפעולה/בעל כרטיס האשראי בסכום ששולם.
2.3. עמיטל לא תהיה אחראית על נזק ישיר או עקיף שיגרם למבצע הפעולה ו/או בעל כרטיס האשראי עקב אי קבלת המוצר המבוקש, עקב חוסר במלאי, מצב חירום לאומי, אסון טבע, השבתת המשק, סגר, עוצר, עמיטל אינה אחראית לכל איחור או עיקוב באספקה ו/או לאי-אספקה אשר נגרמו מאירועים שאינם
בשליטתה ו/או ממתן פרטים אישיים כוזבים, פרטי כרטיסי אשראי גנובים ופרטי משלוח כוזבים ולא מדוייקים ע"י הלקוח בעת ההזמנה ו/או כתוצאה מכוח עליון לרבות שביתות, השבתות המשק, מצב חירום לאומי, אסון טבע, וכיוצ"ב.
2.4. מחירי המוצרים באתר זה כוללים מע"מ, אלה אם צוין אחרת בעמוד המכירה.
2.5. עמיטל לא תתחשב בהזמנות אשר לא נקלטו במחשביה, או שנקלטו באופן חלקי או משובש, ו/או אם לא מולאו כל הפרטים הדרושים וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי עמיטל. הזמנות ועדכונים הנעשים ע"י מבצע הפעולה חייבים להיקלט במחשבי עמיטל באופן תקין ומסודר, כשהם מכילים את כל הפרטים והמידע הנדרשים. כל הזמנה שנקלטת במערכת מקבלת מספר סידורי, אולם אין בקבלת מספר סידורי זה בכדי לאשר קבלת ההזמנה, שכן אישור כזה כפוף לבדיקות שונות שעורכת עמיטל.
2.6  עמיטל  עושה כמיטב יכולתה על מנת לספק לגולשים באתר זה את מרבית המידע לצורך החלטה לגבי קניית המוצר וכי *תמונות וסרטונים הינם להמחשה בלבד*! * ט.ל.ח*! במקרה שבו קיים הבדל בן פרטי המוצר בכתב לבין התמונה ט.ל.ח. (כגון: צבע המוצר) ו/או סירטון הדגמה (כגון: מלל תוכן הדיבור בסרטון) המתפרסמים באתר,הנתונים בכתב הם המחייבים ט.ל.ח..  עמיטל ו/או מי מטעמה רשאית לשנות את הנתונים ופרטי מוצרים באתר בכל עת, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.   *התמונות המוצגות באתר זה הן לצורך המחשה בלבד* *ט.ל.ח.*, ואינן מחייבות את עמיטל ו/או מי מטעמה.
2.7. יובהר ויודגש, כי השלמת הליך מכירה, מותנה בתשלום מלא, באישור, ובכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי
       בעת השלמת ההליך.
2.8 עם זאת, עלול להיווצר מצב, ובו לאחר תום הליך המכירה, יתברר כי המוצר חסר מן המלאי של עמיטל או איננו זמין. במצב כזה, רשאית עמיטל לבטל את המכירה ולהשיב לקונה את כספו אם בוצע תשלום בפועל, כל זאת בהודעה שתיעשה באמצעות הטלפון או באמצעות הדואר האלקטרוני של  הקונה.
2.9 ואולם, אם יתברר שמסיבות כלשהן המוצר שהוזמן אינו קיים במלאי, תקבל הודעה בטלפון או במייל, במקרה כזה תהה "עמיטל" רשאית להציע לך מוצר חלופי, במידה ותקבל את הצעתה, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. במקרה ולא תהייה מעוניין במוצר חלופי, תהה זכאי לסרב לקבלו, ובמקרה זה תבוטל הזמנתך ו"עמיטל" תמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר ככל ששולם. למעט בגין קבלת מוצר חלופי או ביטול עסקה כאמור, לא תהה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג כלפי "עמיטל" ו/או מי מטעמה בגין העדר מלאי כאמור, לרבות בגין אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוהה יותר וכיו"ב.
 
3.     שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש
3.1   כדי לרכוש מוצר או שירות באתר עמיטל יש לבחור תחילה שם משתמש וסיסמא אישית, אשר תלווה אותך בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן הנך מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצעו העסקה, כגון שם ,כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון, מספר תעודת זהות ומספר כרטיס אשראי.
3.2   עמיטל ו/או מי מטעמה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם, אלא אם כן נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה, עמיטל תאפשר גישה למידע רק לאילה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
3.3  עמיטל נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. עם זאת במקרים שאינם בשליטת ו/או הנובעים מכוח עליון, חברת עמיטל לא תהה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא עקיף ו/או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
3.4   טרם ביצוע הזמנה של מוצר או שירות ( להלן: "פעולה" ) נדרש תחילה לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא ובנוסף יש להקליד פרטים בסיסיים כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון, מספר כרטיס אשראי, מס' תעודת זהות ופרטים נוספים אם וככל שידרשו. בשלב זה הופך המשתמש למבצע פעולה (להלן: "הלקוח" או "מבצע הפעולה") כדי שהפעולה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים אישיים מלאים ופרטי משלוח, נכונים ומדויקים ! אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה ו/או אספקת המוצר/ים.
3.5   דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עברה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
3.6   חשוב להבהיר כי ההרשמה לאתר עמיטל מהווה אישור מצד מבצע הפעולה להיכלל ברשימת לקוחות אתר עמיטל, אשר נמנים על תפוצת הדיור הישיר ומשלוח הודעות בגין מבצעים והנחות.
       בנוסף, הרשמה לאתר עמיטל ו/או הזמנה טלפונית ו/או קנייה פיזית בחנות מהווה אישור מצד מבצע הפעולה לקבל חשבונית למייל חתומה דיגיטלית לצרכי מס בהתאם לסעיף 18 ב' להוראות ניהול ספרים. 
3.7   התנאי המוקדם לתוקף רכישתו של המשתמש טרם ביצוע הזמנה של מוצר או שירות אחד ו/או יותר או באתר זה הנו, אישור של חברת כרטיס האשראי לעסקה שביצע ולגביה.
3.8    עמיטל שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת הימצאותך באתר, מידע אודות הרגלי הקניה שלך
מוצרים שרכשת, מוצרים בהם הבעת עניין, עמודים שצפית בהם, הצעות שעניינו אותך וכל מידע אחר, לרבות בדרך של שימוש ב"עוגיות" (Cookis  ).
3.9   עמיטל רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך
בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי.
3.10  עמיטל תהייה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים ובלבד שאין הנתונים
       מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.
3.11  עמיטל מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה, על מנת לשמור על
       סודיות פרטי המשתתפים במכירה ולאבטח את המידע הנשמר באתר זה. עם זאת מאחר שמדובר
       בסביבה מקוונת אין באפשרות  עמיטל להבטיח באופן מוחלט מניעת חדירות למחשביו או חשיפת
       המידע האגור בהם, ככל ובמידה ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע השמור-לרבות מידע שנאגר
       אודות מציעים – או להשתמש בו לרעה, הנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי
       אתר עמיטל ו/או מי מטעמה.
 
4.      אספקה והובלה
4.1   עמיטל  היא שקובעת את אופן ההובלה והאספקה לפי שיקול דעתה בלבד. זמן האספקה הינו אך ורק בימי עסקים בלבד. והם: ימים א' - ה' בין השעות 08:00-17:00 ואינו כולל ימי ו' ,שבתות, ערבי חג, חול המועד וחגים. הזמנות שבוצאו בימי חמישי עד שבת יחשבו כאילו הוזמנו ביום ראשון שאחריו וזמן האספקה יתחיל מצהרי יום ראשון. הזמנות שהוזמנו בערבי חג, חגים וחול המועד, זמן האספקה יתחיל אחרי החג ביום העסקים הראשון.
4.2   עמיטל אינה אחראית לכל איחור או עיקוב באספקה ו/או לאי-אספקה אשר נגרמו מאירועים שאינם
בשליטתה ו/או ממתן פרטים אישיים ופרטי משלוח כוזבים ו/או לא מדוייקים ע"י הלקוח בעת ההזמנה ו/או כתוצאה מכוח עליון לרבות שביתות, השבתות, מלחמה, שעת חירום, מגיפה וכיוצ"ב. בכל מקרה תוגבל אחריותה של עמיטל בקשר עם איחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר לנזקים ישירים ככל שיגרמו עקב מעשה או מחדל של עמיטל ו/או מי מטעמה בהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח. עמיטל ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
4.3  באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, ו/או בשעת מגיפה, ו/או באיזורים אדומים החברה ו/או הספקים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים
        ללקוחות במקום סמוך ומקובל, אשר יתואם עימם מראש.
4.4   דמי המשלוח המפורטים באתר במידה וקיימים, אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל ו/או אספקה אקספרס. הובלות חריגות משמעותם, הובלה לאזורים חריגים ובכפוף לרשימת היישובים של חברת השליחויות בהן מתבצעת השליחות. משלוח ליישובים חריגים ו/או מרוחקים ו/או מעבר לקו הירוק,בישובים מסויימים יתכן תוספת מחיר למשלוח ויתכן עיקוב באספקה,  כגון: משלוחים לאילת, ישובים מרוחקים , קיבוצים, מושבים, בסיסים צבאיים, ישובים מעבר הקו הירוק וכל יישוב שהוא לא עיר יחוייבו בדמי משלוח לפי טבלת המחירים במוקד השרות ולא לפי המחיר המצוין בדף המכירה ועשוי להיות כרוך בתשלום נוסף. לפי רשימת אזורים חריגים באתר של צ'יטה שליחויותwww.chitadelivery.co.il/aalphabetic%20presentation/c20454.php
בנוסף, למקומות גבוהים ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. במקרה של הובלה חריגה ו/או הובלה מחוץ לישראל ו/או אספקה אקספרס תהה עמיטל רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה בהתאם לו תחול כל עלות ההובלה במלואה, על הלקוח מבצע ההזמנה בפועל.
4.5  בעת אספקת המוצר רשאית החברה ו/או מי מטעמם לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס
       האשראי ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
4.6 מבצע הפעולה יהיה רשאי לאסוף את המוצר ממשרדי החברה. הרוכש יציין במקום הייעודי במהלך
       תהליך הרכישה כי ברצונו לבצע איסוף עצמי של המוצר ממשרדי החברה. על מנת לעשות כן, יצור הרוכש קשר עם שירות הלקוחות של עמיטל ויתאם מראש את מקום ומועד האיסוף. איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. זאת במידה ואין עוצר כללי בכל המדינה.
      יש לציין כי האחריות על המוצר בזמן ההובלה העצמית של הלקוח תהא על הלקוח בלבד ולא על
      עמיטל ו/או מי מטעמה. 
4.7 התקנון של  של כל גוף באמצעותו עמיטל ו/ או מי מטעמה, מבצעים את ההובלה
והאספקה של המוצרים או השירותים יחול על כל אספקה /הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע. יודגש, משלוח באמצעות שליח יעשה עד הבית או עד מקום העבודה. 
4.8 יש לציין כי זמני האספקה ו/או ההובלה של המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים
      רק את חישובם של משלוחים רגילים (משלוח רגיל נחשב: לחבילות במשקל שלא עולה על 20 ק"ג. כל מישלוח שעולה מעל 20 ק"ג או משלוח משטח או משלוח באורך חריג מעל 1.5 מ' יחשב כמשלוח חריג)  ולאזורים רגילים כגון: ערים מרכזיים וכדו' וזאת בימים שהם ימי העסקים ( ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, חול המועד וימי חג). משלוחים ואספקה למקומות חריגים כגון:  אילת, ישובים מרוחקים , קיבוצים, מושבים, בסיסים צבאיים, ישובים מעבר הקו הירוק וכל יישוב שהוא לא עיר מרכזית יתכן עיקוב באספקה ולמבצע ההזמנה/הלקוח לא תהה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג כלפי "עמיטל" ו/או מי מטעמה לגבי עיכוב באספקה.
4.9   אספקה אקספרס תוך 48 שעות תתבצע כאשר ההזמנה נעשתה עד השעה 11:00 בבוקר וזאת בימי ראשון,
       שני, שלישי ורביעי בלבד ובתנאי שאילו ימי עסקים רגילים ולא: ימי ו', שבתות, ערבי חג, חול המועד וימי חג. הזמנות שבוצעו
      בימים חמישי עד שבת יחשבו כאילו נעשו ביום ראשון שלאחריו וזמן האספקה יחל בצהרי יום ראשון.
      במידה והמוצר חסר במלאי, הודעה תינתן ללקוח וזמן האספקה יחושב מרגע שליחת המוצר ללקוח.
      ***אספקה אקספרס*** תתבצע לישובים המוגדרים ברשימת הישובים של חברת השליחויות בתוספת חיוב לאספקה אקספרס. כ  למשלוח לכתובת אחרת ו/או לאזורים חריגים יחויב בתוספת חיוב לאיזור חריג ויסופק בהתאם לתקנון חברת השליחויות ועמיטל האחראית  עלתפעול אתר זה.
4.10 תשלום דמי המשלוח יחויבו בנפרד או יחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים רשאית  עמיטל לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
 איסוף עצמי:
עליך לתאם מראש איסוף עצמי. תיאום האיסוף יבוצע בטלפון האמור מול החנות/הספק לפחות 48 שעות לאחר ביצוע ההזמנה.
***איסוף עצמי יבוצע ע"י בעל כרטיס האשראי בהזמנה ובהצגת ת"ז וכרטיס האשראי, בלבד ! ***
 
 
 5.    אחריות
5.1   עמיטל לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה
עמיטל מתחייבת לעשות כל שביכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן.
עמיטל לא תשא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה
5.2 עמיטל עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו ורציפותו של שירות אתר המכירות. למרות מאמציה ומאחר ומדובר בסביבת עבודה מקוונת, עמיטל אינה  מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, ואינה  מתחייבת כי יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים, תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת. עמיטל לא תשא במישרין או בעקיפיןבאחריות כלשהי לכל נזק או הוצאה הנובעים מהפרעה כאמור, לרבות כל מקרה בו הצעתך לאהתקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה
5.3 השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS ) לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענהתביעה או דרישה כלפי עמיטל בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו  ודרישותיו.
5.4    עמיטל ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות במישרין ו/או בעקיפין למוצרים. טיבם, התאמתם לצרכיך ו/או למפרט הטכני. המסופקים באתר ו/או בחנות לאחר מכירתם, לרבות לתיקונם ו/או לאספקת חלקי חילוף, והאחריות בגין האמור, ככל שישנה על פי דין, חלה באופן בלעדי על היצרנים/יבואנים/משווקים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. אחריות הלקוח לשמור העתק חשבונית למשך תקופת האחריות. מבצע הפעולה יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר. בנוסף מבצע הפעולה יהיה אחרי לשמור את החשבונית או העתק שלה לתקופת האחריות החלה על המוצר.
5.5     עמיטל  ו/או מי מטעמה לא תהייה אחראית על התקנה שהתבצעה על ידי הלקוח ו/או מבצע הפעולה ו/או מי מטעמו.
5.6     עמיטל ו/או מי מטעמה לא תשא באחריות כלשהי לטיבם, איכותם, עמידותם ותכולתם של המוצרים בעקיפין או במישרין.
5.8     עמיטל ו/או מי מטעמה לא תהייה/תשא אחריות כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תקינים.
5.9   עמיטל ו/או מי מטעמה לא תשא בכל אחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים ו/או הובלתם ו/או כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תקינים.
 
6.    ביטול רכישה/עסקה
6.1 בהתאם לחוק ביטול עסקה תשמ"א -  2010 (להלן: "חוק ביטול עסקה") ובהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ''א-1981 ('להלן: "חוק הגנת הצרכן'') רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב באמצעות פקס ו/או הדואר האלקטרוני  ישירות לחברה עד 14 יום ממועד קבלת  המוצר בפועל או מקבלת מסמך הגילוי ( המאוחר מבניהם) ובצירוף חשבונית מקור. *** ביטול עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב ל"עמיטל" באמצעות שליחת הודעה מכרטיס הלקוח שלך למייל info@amital-ltd.co.il ו/או באמצעות פקס' 03-9030683 ו/או הגעה לחנות בכתובת: המלאכה 2 ראש העין, טלפון 03-9022332
6.2 לשם נוחות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:
6.2.1  ברכישה של נכס/מוצר: מיום עשית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג' (ב') לחוק הגנת הצרכן לפי המאוחר מבניהם.במידה והטובין יוצר במיוחד עבורך, יחול סעיף 14 (ג) סעיף קטן (ג): טובין שיוצרו במיוחד עבור הצרכן ועל כן לא יהיה ניתן לבטל את ההזמנה לאחת התחלת תהליך היצור.
  6.2.2 ברכישת שירות: בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות  2 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להנתן.   
    6.2.3  ברכישת פרטים מסוימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל העסקה, העל כאמור בסעיף 14ג' (ד) לחוק הגנת הצרכן. 
6.3 ביטול שלא עקב פגם: במקרה של ביטול העסקה/רכישה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי המציע - תתבקש להחזיר את הנכס למוכר במקום שבו הוא מנה  את עסקיו. יובהר ויודגש, כי ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב למוכר באריזתו המקורית,שלם ולא  נעשה בו כל שימוש ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא, ולא בוצעה במו צרכל הרכבה שהיא. תחזיר עמיטל למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, תבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה  ולא תגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס/המוצר  נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם. קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה, ידאג להחזרת הנכס לספק במקום עסקו, על חשבון מבצע הפעולה, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה. מובהר בזאת כי מבצע הפעולה  יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העסקה או החוזה נשלח מהספק ו/או "מעמיטל" לחברת השילוח .  דעו: החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותכם, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותה של "עמיטל" לתבוע את נזקיה בשל כך.
על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק
ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
6.4 ביטול עקב פגם: במקרה של ביטול מבצע העסקה עקב פגם בנכס נושא חוזה או עסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו מאת עמיטל, תחזיר עמיטל למבצע הפעולה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אתו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא תגבה ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם. קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות החברה במשרדיה.
את המוצר יש להחזיר על כל חלקיו ובאריזתו המקורית, החזרת המוצר היא תנאי להשבת סכום העסקה.
6.5 עמיטל שומרת לעצמה את הזכות עקב תוצאות הביטול לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך הנכס פחת
      כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
6.6 האמור בסעיף זה לא יחול על המוצרים והשירותים הקבועים בסעיף 14 ג' (ד') לחוק הגנת הצרכן.
6.7  עמיטל תעשה ככל שביכולה על מנת לסייע ללקוח בהליך החזרת המוצר ואו השירות.
6.8 החזרת התמורה תהייה במועד ביטול העסקה ככל שניתן או עד 14 ימי עסקים, ותעשה באותו אופן שבו נעשה התשלום. 
 
 
7.  ביטול מכירות מצד אתר עמיטל ו/או העסק
7.1 עמיטל שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
7.1.1          אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
7.1.2          אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הזמנה מסוימת.
7.1.3          במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת עמיטל את המשך המכירה ביצועה או השתתפות  מספקת   בה.
7.1.4          במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או נפלה טעות קולמוס בין אם  במחיר במוצר  ובין אם בתאור המוצר ו/או  טעות בהזנת הנתונים של המזמין, רשאי המוכר/החברה לבטל את הרכישה הספציפית.
7.1.5         בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.
7.1.6         עמיטל ו/או האתר ו.או העסק רשאים לבטל את הזמנת מבצע הפעולה, אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של מבצע ההזמנה.
באם אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה ו/או הזמנה, רשאים החנות ו/או עמיטל  ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך . הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון .
              7.2     הנך מצהיר בזאת כי והיה והחברה תבטל את המכירה כאמור לעיל, לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה  ו/או תביעה נגד עמיטל ו/או מי מטעמה.
 
8.   תמורה ואמצעי תשלום
8.1 חיובך בסכום לתשלום יתבצע באמצעות חשבון כרטיס האשראי שלך, אשר את פרטיו תזין באתר בדף התשלום המאובטח ו/או
תעביר לנציגת השירות במרכז ההזמנות של עמיטל.
אפשרות תשלום נוספת לבחירתך היא, באמצעות חשבונך ב-PayPal ( בחירה זו הינה לפי מדיניות ותנאי פייפאל) ולא תהיה לך כל תענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד חברת עמיטל ו/או מי מטעמה. 
8.2 בכל מקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל קנייתך, המוצר לא
יסופק לך ותחויב בדמי ביטול בכפוף לחוק הגנת הצרכן.
8.3כל תשלום אשר לא יפרע במלואו ובמועדו, ישא ריבית והצמדה בשיעור המרבי הנהוג באותה עת בבנק
אוצר החייל בע"מ ביחס לאשראי שקלי על משיכות חריגות ( להלן: "הריבית החריגה"). כן יחויב הלקוח בתשלום  לעמיטל בגין הוצאות גביה, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד, שהוציאה  עמיטל ו/או מי מטעמה לצורך גבית חובך. יובהר, כי הריבית החריגה מגלמת בתוכה גם את רכיבי ההצמדה.
 
9.   תנאים נוספים / קניין רוחני
9.1   אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הינם בבעלותם הבלעדית של עמיטל ו/או מי מטעמה.
9.2   אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב מטעמם החברה.
9.3   מבלי לגרוע מכלליות האמור יודגש כי השם עמיטל וכן שם המתחם (Domain name) של האתר, סימני המסחר באתר ( בין אם נרשמו ובן אם לאו) – הנם כולם רכושו של עמיטל בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתו בכתב ומראש.
9.4   אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות עיצוב או ממשק גרפי, ולתרגם מידע כלשהו מן האתר( לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, שיטות מכירה וקוד-מחשב) בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות איסוף נתונים וכיו"ב ו/או להפיץ נתונים אילה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.בלא קבלת רשותה המפורשת של  עמיטל ושחר כלים מראש ובכתב וכן אין לנהוג בכל צורה שהיא המפרה את הוראות הדין בעניין הקניין הרוחני.
9.5   עמיטל תהא רשאית לשלוח למשתמש הודעות בדואר אלקטרוני, ב- SMS, MMS, לטלפון נייד ולטלפון נייח, לפנות למשתמש בכל דרך, בכתב או בע"פ בכל מידע, כולל בדבר מבצעים.
9.6   רשימת הספקים המופיעים באתר אינן בבעלות החברה ואינן פועלות על ידי האתר. המוצרים באתר הם באחריות הבלעדית של הספקים. אלא אם נכתב אחרת. כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי החנויות והמוצרים, בין אם במכירה ישירה ובין אם במכירה קבוצתית ו/או בכל דרך מכירה אחרת, טיבם ואיכותם נמסרו ע"י הספקים ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים.
 
10    דין ושיפוט
10.1 הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת - תהיה בבתי המשפט של מחוז פתח- תקווה בלבד, הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


עמיטל כלי עבודה רח' המלאכה 2 ביתן 8 א.ת פארק אפק, ראש העין