מיון לפי:

מפתחות

פניאומטי "½ מקצועי, תוצרת יפן, 67 N/m
679 ₪
פניאומטי "1/2 מקצועי ,67 N/m תוצרת יפן.
679 ₪
פניאומטי,מקצועי, תוצרת יפן, 48 N/m
769 ₪
פניאומטי,קליל, מומנט 55 N/m מקצועי, תוצר
769 ₪
מפתח "3/8 מקצועי,משקל 1.3 ק"ג, 120N/m, ת
879 ₪
מקצועי ,משקל 1 ק"ג, 120N/m תוצרת יפן.
924 ₪
מקצועי, לעבודות מסיביות, הקשה כפולה, 550
980 ₪
מקצועי לתעשיה,Havy Deuty, פנאומטי, מומנט
1350 ₪
מקצועי, משקל 4.3 ק"ג, 735N/m, תוצרת יפן.
2099 ₪
מקצועי, מומנט: 735N/m, תוצרת יפן.
2110 ₪
מקצועי, פנאומטי,מומנט 1290N/m,תוצרת יפן.
2990 ₪
מקצועי, פנאומטי, מומנט 2250N/m,תוצרת יפן
4915 ₪
חזק במיוחד המיועד לבעלי מקצוע ותעשייה מב
4990 ₪
מיקצועי, אורך סדן "8,מומנט 2250N/m,תוצרת
5125 ₪


עמיטל כלי עבודה רח' המלאכה 2 ביתן 8 א.ת פארק אפק, ראש העין