מיון לפי:

כלים פנאומטים/אזמלים

5,000 רטיטות לדקה,מקצועי, קליל,תוצרת יפ
₪1145
Havy Duty, מקצועי, 4000 רטיטת לדקה, תוצר
₪1250
פנאומטי, מקצועי,4000 רטיטות לדקה, תוצרת
₪1345
מקצועי ביותר, Havy Duty,4000 רטיטות לדקה
₪1670
מקצועי, פנאומטי, 4000 רטיטות לדקה,
₪1900
מקצועי,פנאומטי, Havy Duty, תוצרת יפן, 23
₪2124
מקצועי,לתעשייה,3000 רטיטות לדקה, Havy Du
₪2590
מקצועי,לתעשיה, Havy Duty, תוצרת יפן, 300
₪3270
מקצועי, Havy Duty, לתעשיה, 1700 רטיטת לד
₪4680

עמיטל כלי עבודה רח' המלאכה 2 ביתן 8 א.ת פארק אפק, ראש העין