משאבה ניקוזית מסלקת לביוב ומים

משאבה ניקוזית לסילוק שפכים. למשרדים ולמ
1789 ₪

עמיטל כלי עבודה רח' המלאכה 2 ביתן 8 א.ת פארק אפק, ראש העין