מיון לפי:

מתחחת אדמה

מקצועי ביותר, מנוע ½6 כוח סוס בריג'ס סטר
₪4281
מקצועי ביותר, כולל להבים לאדמה קשה, מנוע
₪4330
6.5 כ"ס מקצועי ביותר, כולל להבים לאדמה ק
₪4990

עמיטל כלי עבודה רח' המלאכה 2 ביתן 8 א.ת פארק אפק, ראש העין